Producten

Instroom:

 • opstellen rol/functie profielen op basis van gedrag en waarden
 • selectie nieuwe medewerkers
 • plaatsing medewerkers

Doorstroom:

 • loopbaanontwikkeling en –oriëntatie
 • matching voor de huidige, een nieuwe of een andere functie
 • re-integratie
 • Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
 • Professioneel Ontwikkel Plan (PROP)
 • teamsamenstelling (denk hierbij aan projectteams, werkgroepen, MT)
 • coachen
 • werk & leertrajecten klantmanagers
 • competentieontwikkeling en competentiemanagement (management development)

Uitstroom:

 • toe aan een nieuwe job
 • 700 beroepen gekoppeld aan gedrag en waarde

Cultuur verandertrajecten:

 • missie en visie vertaald naar gedrag en kernwaarden van de organisatie
 • aanwezige cultuur versus gewenste cultuur
 • leiderschapstijl in relatie tot fase van organisatieontwikkeling en cultuur verandertraject
 • interventiemodellen
 • adviezen sturen op gewenst gedrag

Daarnaast wordt aangeboden:

 • advies en ondersteuning
 • wetenschappelijk onderzoek
 • RDA Talentendatabase gedrag en waarde (onder licentie)
 • RDA Re-integratiedatabase voor Sociale Diensten en  SW bedrijven (onder licentie)
 • bezuinigingen
 • diversiteitenbeleid
 • interim inzet HR en HRD professionals
 • sturen op gedrag via procesbeschrijvingen

 

 

.