Missie

KVA Consult bv hanteert een virtuele organisatievorm en  is een samenwerkingsverband van organisatieadviseurs, HR adviseurs, psychologen en (loopbaan) coaches, die organisaties helpen betere resultaten te behalen door het optimaal inzetten van hun menselijk kapitaal.

De kracht van de samenwerking van deze adviseurs schuilt in de synergie, die zij realiseren door elk hun specifieke kennis en meerwaarde in te brengen bij de klantorganisatie.

Uitgangspunten bij onze opdracht is de ontwikkeling van de mens en het sturen op het gewenste gedrag op individueel, team en organisatie niveau passend bij de (markt-) positie, die de klant wil nastreven of wil continueren.